Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ
Η επιχείριση Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη έχει προβεί στην δημιουργία του ιστότοπου www.huqqaking.gr και θέλει να προσφέρει μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα υπηρεσίες, προϊόντα, πληροφορίες, προβολή της επιχείρισης, τους συνεργάτες, τις συνεργασίες μας κλπ.
Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφωθεί με τους αναγραφόμενους όρους χρήσης του www.huqqaking.gr
Με την χρήση του www.huqqaking.gr αυτομάτως γίνεται αποδοχή των αναγραφόμενων όρων χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η επιχείριση μπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην αλλαγή ή τροποποίηση όρων χρήσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή προειδοποίηση. Η επιχείριση έχει υποχρέωση άμεσα να επικαιροποιεί των νέων αλλά και παρόντων όρων χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης και τις τελευταίες αλλαγές με την ημερομηνία που αναγράφεται στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες www.huqqaking.gr απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από ανήλικα άτομα. Με βάση τον νόμο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα άτομα.
Το www.huqqaking.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αν κάποιος ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών ή επισκεφθεί τον ιστότοπο αυτοβούλως, χωρίς γονική συναίνεση.

Αν για την χρήση κάποιας υπηρεσίας/προϊόντος του www.huqqaking.gr καθοριστεί από πιο ειδικούς όρους χρήσης, αυτοί οι όροι χρήσης δεν αποκλείουν από τους παρόντες και αποτελούν μέρος αυτών. Οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών και μπορούν να τους αναιρέσουν όπου αυτό γίνεται αναγκαίο.
Αν η επιχείριση προχωρήσει στην αναίρεση ή την ακύρωση μερικών όρων χρήσης, αυτό δεν σημαίνει και την ακύρωση των υπολοίπων, όπως αυτοί έχουν οριστεί.

Τo www.huqqaking.gr δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των αναγραφόμενων όρων χρήσης, αν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
Για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.huqqaking.gr από τους επισκέπτες/χρήστες πρέπει να γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που κανονίζουν την λειτουργία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ www.huqqaking.gr
Κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν δύναται να παρέμβει, μετασχηματίσει ή τροποποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.huqqaking.gr
Σχετικά με το περιεχόμενο που περιέχει, αποτελείται από έγκυρες, ενημερωμένες και νομότυπες πληροφορίες. Το www.huqqaking.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα που διατίθεται μέσω του www.huqqaking.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων εκτός αν οι εταιρείες επίσημα τις αλλάξουν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά. Πάρα ταύτα, η επιχείριση Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.huqqaking.gr για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν, επειδή δεν τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών.

Το www.huqqaking.gr ευθύνεται μόνο για την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους τομείς των προϊόντων που δραστηριοποιείται και για το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτει. Όλες οι πληροφορίες των προϊόντων που αναγράφονται και προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν συλλεχτεί από της εταιρείες παραγωγής των προϊόντων και όσα αναφέρονται προβλέπονται από την νομοθεσία που είναι σε ισχύ.

To www.huqqaking.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλοιώσεις σφραγισμένων προϊόντων, συσκευασιών κλπ. Καθώς επίσης και για ελλιπείς πληροφορίες που δεν αναγράφονται λόγο μη ενημέρωσης από τρίτους. Οι ευθύνες βαραίνουν τρίτους και όχι την επιχείριση. Αν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω συμβάντα, είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε και να το αναφέρετε στήν επιχείριση.

Το www.huqqaking.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.huqqaking.gr έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους του ιστότοπου. Επίσης πρέπει ρητά να απέχει από κάθε αθέμιτη, παράνομη και ανήθικη συναλλακτική ενέργεια έναντι των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και ό,τι άλλο υπάρχει στον ιστότοπο www.huqqaking.gr συνιστούν προστατευόμενη κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρισης Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη.
Ονόματα, εικόνες, σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, που προβάλλονται στον ιστότοπο www.huqqaking.gr υπάγονται στην προστασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται από τον επισκέπτη/χρήστη να αναπαράγει, να αντιγράψει, να διαδώσει, να διαθέσει, να μεταδώσει ή με όποιον τρόπο χρήση αυτών. Πέρα από αυτούς που ορίζονται στους όρους του παρόν ιστότοπου.

Οποιαδήποτε πράξη γίνεται στα πλαίσια να βλάψει το www.huqqaking.gr αλλά και τρίτους που φιλοξενούνται στον ιστότοπο, απαγορεύεται κατηγορηματικά από την ελληνική νομοθεσία τα παρακάτω:
• Αν γίνει πρόκληση μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας και έχει σκοπό να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο και συγκεκριμένα σε ανήλικο, με κάθε τρόπο.
• Η παρέμβαση στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την παραπλάνηση τρίτων ως προς την προέλευση του ιστότοπου, με σκοπό να βλάψει την εικόνα και την φήμη της επιχείρισης Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη, να θέση σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και να παρεμποδίσει την πρόσβαση και την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
• Η διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όπως και η δημοσίευση μη στοιχειοθετημένων και αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, σχολίων κλπ με σκοπό να βλάψουν την δημόσια εικόνα της επιχείρισης, την παραπλάνηση των καταναλωτών και την φθορά των προϊόντων και υπηρεσιών του www.huqqaking.gr.
• Η προώθηση και εγκατάσταση κάθε είδους αυθαίρετης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, μη εγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και οπουδήποτε άλλη μορφή προώθηση περιεχομένου καθώς και η τοποθέτηση μηνυμάτων με σκοπό την διαφήμιση χωρίς την σύμφωνη και έγγραφη έγκριση του www.huqqaking.gr.
• H τοποθέτηση/εγκατάσταση κώδικά και προγραμμάτων που έχουν σκοπό με κάθε τρόπο να προκαλέσουν κακή λειτουργία, αλλά και να εμποδίσει επισκέπτες/χρήστες να περιηγηθούν στο www.huqqaking.gr.
Αν παραβιαστούν οι αναφερθέντες όροι, η επιχείριση Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη έχει κάθε έννομο δικαίωμα για άσκηση προσφυγής για την διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της επιχείρισης. Οι παραβάτες θα είναι υπόχρεοι απέναντι στην επιχείριση ως προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το www.huqqaking.gr είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος του παρόν ιστότοπου και ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξαντλούμε κάθε μέσω προστασίας του www.huqqaking.gr από κακόβουλα λογισμικά. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι κανένας δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Για αυτό θα πρέπει κάθε επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την προστασία της συσκευής πρόσβασης, πριν από την όποια αλληλεπίδραση με το www.huqqaking.gr

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχουμε εφαρμόζουμε ενδεδειγμένες μεθόδους με έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η ασφάλεια των συναλλαγών βασίζεται στην ταυτοποίηση του αγοραστή και στην εμπιστευτικότητα της ολότητας των στοιχείων. Η διαδικασία πληρωμής μέσω του ιστότοπου, πραγματοποιείται αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον μέσω της λύσης Redirection, η οποία χρησιμοποιεί SSL encryption με 128-bit μέγεθος κλειδιού, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο, κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας και λοιπά στοιχεία της, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Το www.huqqaking.gr εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεχής συντήρηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Παρόλα αυτά το www.huqqaking.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διακόπτει παροδικά ή μόνιμα, σύνολο ή τμήμα της, με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τα κανάλια επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών και άλλες αιτίες.
Παρά ταύτα, το www.huqqaking.gr δεν φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις που οι επισκέπτες/χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπο.
Το www.huqqaking.gr διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810227370. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την επιβεβαίωση και παραγωγή της παραγγελίας σας.

Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Παραγγελίες που μένουν σε εκκρεμότητα λόγω ελλιπούς επικοινωνίας, λανθασμένων στοιχείων ή έλλειψης διαθεσιμότητας στο πέρας των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται αυτόματα. Παραγγελίες με προϊόν που η έκπτωση του ξεπερνά το 90% η έχει μηδενική αξία, θεωρούνται λάθος συστήματος και ακυρώνονται. Παραγγελίες με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Η επιχείριση Ανατολίτικες Δημιουργίες & Λαϊκή Τέχνη δίνει την δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου www.huqqaking.gr να γίνουν χρήστες, δημιουργώντας τον δικό τους λογαριασμό. Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό έχουμε άμεση ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές και νέες ενημερώσεις.
Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό.
Η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη στο www.huqqaking.gr απαιτεί την συμπλήρωση εγγραφής και απαιτούμενων ηλεκτρονικών πεδίων ως νέος χρήστης.

Κάθε χρήστης βαραίνετε από την ευθύνη της δήλωσης αληθών και ακριβή στοιχείων κατά την εγγραφή του και δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ψευδή το www.huqqaking.gr έχει το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής.

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπόχρεος προς την δήλωση συγκεκριμένων στοιχείων. Αρχικά πρέπει να δηλώσει ονοματεπώνυμο, στην συνέχεια τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας αλλά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγει ο κάθε νέος χρήστης, θα πρέπει να είναι πλήρης, αληθής και αν την έχει υπό τον έλεγχο του.
Προσωπικό λογαριασμό στον παρόν ιστότοπο έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Στην διάρκεια δημιουργία του λογαριασμού κάθε νέος χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας του. Η χρήση/είσοδος του προσωπικού λογαριασμού γίνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης.

Όσα στοιχεία εισάγει ο κάθε χρήστης είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να διαμοιράζονται με οποιοδήποτε τρίτο.
Κάθε χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια πράξη διενεργηθεί με την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει εισάγει, ενώ είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στο www.huqqaking.gr οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που δεν έχει προέλθει από τον ίδιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το www.huqqaking.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα υπεύθυνης αλλαγής των στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού της σελίδας. Αλλά και την διαγραφή του εκάστοτε προσωπικού λογαριασμού από τον ιστότοπο.
Το www.huqqaking.gr στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται για την διασφάλιση με βάση τους όρους και την πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-NEWSLETTERS
O επισκέπτης/χρήστης κατά την δημιουργία λογαριασμού, μπορεί να αποδεχτεί το πεδίο λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από το www.huqqaking.gr. Επίσης μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) μόνο με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στο σχετικό πεδίο στην Αρχική Σελίδα και κάνοντας αποδοχή των όρων χρήστης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Το www.huqqaking.gr μπορεί να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς του ενδιαφερόμενους επισκέπτες/χρήστες.
Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα απεγράφης, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Το www.huqqaking.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.
Η ομάδα του www.huqqaking.gr είναι υπεύθυνη εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το www.huqqaking.gr είναι πλήρως συμμορφωμένο με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπόχρεοι στην ανάγνωση της παρούσας Δήλωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Δήλωση») προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μέσω του παρόν ιστότοπου, αλλά και πως γίνεται η χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα «Δήλωση» προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.
Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών από το φυσικό καταστήμα HUQQA KING όταν και η παράδοση του είδους γίνεται στο φυσικό κατάστημα, οπότε το είδος ανοίγεται και ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη.
 

Προϋποθέσεις για περιπτώσεις αλλαγής γνώμης
Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη και επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε , τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει μην έχει δεχτεί αλλοιώσεις από καιρικά φαινόμενα και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση. Στη περίπτωση αυτή αναλαμβάνοντας εσείς το μεταφορικό κόστος επιστροφής του, καθώς και το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος. 

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της HUQQA KING

1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα HUQQA KING.
5. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
6. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους).
7. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το HUQQA KING, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια του καταστήματος.
8. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το φυσικό κατάστημα HUQQA KING . Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
9. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το HUQQA KING έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Ο όρος αυτός ισχύει αναλογικά και για πωλήσεις ειδών από το φυσικό κατάστημα, πλην της παραγράφου 6 που ισχύει για πωλήσεις από το ηλεκτρονικό κατάστημα.